Một thành phố không rác thải


Tầm nhìn của chúng tôi là đối mặt với những thách thức về quản lý rác thải để giúp các thành phố đáng sống hơn cho chúng ta và thế hệ tương lai.

Công ty MAB Vietnam hoạt động sản xuất kinh doanh và tích lũy 18 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp môi trường đô thị

Chúng tôi sáng chế, sản xuất và cung cấp Xe thu rác chạy điện nhãn hiệu CyanDuck®.

Nhà máy sản xuất đặt tại Km33 quốc lộ 1A xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam.

Khách hàng đánh giá cao chất lượng sản phẩm và trình độ sáng tạo công nghệ của chúng tôi.

Sáng chế xe thu rác CyanDuck®

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp nâng cao năng lực cho những công ty môi trường bằng phương tiện sáng tạo để thu gom rác thải trước khi nó gây ô nhiễm các thành phố và sông ngòi, đồng thời phân loại để rác thải ngày nay trở thành tài nguyên ngày mai.


CyanDuck® truyền động lực cho người thu gom rác


Liên Hợp Quốc ước tính dân số thế giới sẽ tăng lên khoảng 9,7 tỷ người và ⅔ dân số sẽ sống ở các thành phố vào năm 2050, lượng rác thải phát sinh sẽ tăng 70%. Điều này làm cho việc phát triển các phương tiện để thu gom và phân loại rác thải trở nên cần thiết hơn.

Công ty MAB Vietnam đặt mục tiêu cung cấp Xe thu rác CyanDuck® để cơ giới hóa cho tất cả các công ty môi trường đô thị, giải phóng sức lao động thủ công và độc hại cho những người thu gom rác.


Hỗ trợ các công ty môi trường đạt được lộ trình chuyển đổi phương tiện thu gom rácCông ty MAB Vietnam tham gia thực hiện giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại hội nghị COP26 của Liên Hợp Quốc.

Giá trị của thương hiệu Cyanduck®

Chất lượng

Quản lý chất lượng của chúng tôi thông qua hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt vượt xa các tiêu chuẩn hiện hành.

Sáng chế

Không ngừng sáng tạo, chúng tôi sáng chế các phương tiện thông minh để thu gom rác thải trước khi nó gây ô nhiễm hành tinh của chúng ta.


Bền vững

Chúng tôi tích cực đón nhận thách thức để tạo ra tương lai bền vững hơn cho bản thân và các thế hệ mai sau.