Liên hệ                    

Chúng tôi mong nhận được liên hệ từ bạn


Nhờ mạng lưới bán hàng và dịch vụ CyanDuck® trên toàn quốc, bạn sẽ luôn tìm thấy đại lý gần nhất với mình.

Chúng tôi vui lòng trả lời các câu hỏi và hỗ trợ bạn trong công việc hàng ngày với các giải pháp CyanDuck® sáng tạo.


Nhà máy


MAB Vietnam Jsc

Km33 quốc lộ 1A

Nam Phong

Huyện Phú Xuyên

Hà Nội


Hotline 0913 345 267

Mail mabvietnam@gmail.com

Web CyanDuck.com


Giờ làm việc


Thứ Hai đến Thứ Bảy 07:30 - 15:00 H